Sie sind hier:  » Werkgemeenschap

De AMF werkgemeenschap "Eichsfeld"

1. AK Eichsfeld - kort samengevat:

De op 1 januari 1994 opgerichte AMF werkgemeenschap Eichsfeld is een onderdeel van de algemene werkgemeenschap voor middenduitse familie-stamboom onderzoekingen. Kort samengevat het AMF. Zij houden zich bezig met de genealogische onderzoeken in het Eichsfeld gebied, dat in Thüringen ligt. Voorop gezet doel is de interesse in het bewerken en het behouden van de in het Eichsfeld voorhanden zijnde genealogische bronnen.

Het idee om deze vereniging op te richten werd geboren in oktober 1993, in het kader van een in Berlijn gehouden genealogische beurs, toen bleek dat van veel leden van de AMF, de voorouders uit het Eichsfeld afkomstig waren. Om de onderzoekingen beter te laten verlopen, werd er besloten een werkgemeenschap in het Eichsfeld op te zetten. Een van de leden van de AMF, Ir. Marcellinus Prien uit Berlijn, bood zich direct aan om voorzitter te worden.

De eerste officiele bijeenkomst van de onderzoekers vond plaats in oktober 1994 in Heiligenstadt. De bijeenkomsten die daarne volgdan, vinden altijd plaats in deze zelfde stad. Het is zo langzamerhand een vaste traditie geworden en het is verheugend dat het in zo'n korte tijd zo populair geworden is. Intussen is het ledental uitgegroeid tot meer dan zeventig en zij komen uit verschillende delen van Duitsland en zowaar ook uit Nederland. Ook is er interesse uit Amerika. De werkgemeenschap is beslist geen "Oude heren sociëteit", de leeftijden variëren vanaf twintig jaar tot ouder. Verheugend is ook dat de toename van vrouwelijke leden stijgt, daar zij tot nu toe altijd in de minderheid waren. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

AK-Team vor dem Portal der Propstei St. Marien (vordere Reihe von links: M. Kohl, N. Degenhardt, M. Prien, K. Heinevetter, R.Pudenz - hintere Reihe von links: K. Grüning, A.Scholz, W. Gottschalk, G. Heinevetter)

Het werkterrein van de werkgemeenschap is het in kaart brengen van de kerkarchieven van de op zich zelf staande Eichsfelder gemeenten. Dit betekent, dat alles woordelijk wordt ingevoerd in kaartenbakken of in een speciaal computer programma. Het nut van dit alles is tevens het prepareren van de oude boeken en om deze waardevolle bronnen voor het nageslacht te behouden. Ook is het nut hiervan een werkverbetering voor de plaatselijke geestelijke en de eventuele genealogische onderzoekers.

Sinds het einde van 1998 beschikt de werkgemeenschap over een eigen Internetsite: amf-ake.syndicat.com - respectievelijk - www.amf-ak-eichsfeld.de Voor hen die zich interesseren is deze site vrij toegangkelijk. En deze interesse komt, naar gebleken is, niet alleen uit Duitsland, Oostenrijk of Nederland, maar ook uit andere Europese landen. Ook landen als Amerika, Australië en Nieuw Zeeland hebben grote belangstelling voor onze onderzoeken.

Op te merken valt, dat er grote interesse heerst onder de Amerikaanse bevolking, waarvan sommigen uit Duitsland afstammen, omdat hun voorouders uit het Eichsfeld kwamen. Interessant zijn vooral de door de eeuwen heen behouden Duitse familienamen, zoals: Kaufhold, Rhode, Bein, Wand, enzovoorts.

In diverse rubrieken worden, op de Internet bladzijden diverse genealogische onderzoeken, die over het algemeen genomen interessant zijn, ook diverse bronnen openbaar gemaakt. Ook wordt aangegeven hoever het invoeren in de kaartenbakken is gevorderd. In de rubriek "Zoeken", kunnen belangstellenden een aanvraag indienen aan andere genealogische onderzoekers, respectievelijk het kunnen bekijken en beantwoorden.

Voor verdere informatie over ons werkterrein kunt u zich het beste wenden tot:

Marcellinus Prien
Zionskirchstr. 25
10119 Berlin
email: marcellinus.prien(at)t-online.de

EMail:

 redaktion@ak-eichsfeld.de

Jullie team van de werkgemeenschap "Eichsfeld"


2. Onderzoekprogramma van de werkgemeenschap Eichsfeld:

 

1. Korte definitie en omschrijving van het onderzoeksgebied.

2. Omschrijving van de plaatsen in het onderzoeksgebied.

- Woonplaats

- Provincie

- Ligging van de woonplaats (uit TK 25) en het aantal inwoners.

- Pastorieën, katholiek (1)of protestant (2) in kerkboek van en tot wanneer

- tot beschikking staande literatuur over:

- de Woonplaats

- over de plaatselijke inwoners

3. Burgerlijke zaken van de afzonderlijke gemeenten.

4. Adelstand in het Eichsfeld.

5. De geestelijkheid in de afzonderlijke gemeenten.

6. Het onderwijzend personeel in de afzonderlijke gemeenten.

7. Het plaatselijk hoofd, bijvoorbeeld de burgemeester van de op zich zelf staande gemeenten.

8. De emigranten en verhuisde bevolking.

9. Uitleg over de plaatselijke oudheidkundige verenigingen.

10. Uitleg over het archief, als er zich hierin genealogisch materiaal over de bevolking van het Eichsfeld te vinden is.

11. Uitleg over de bibliotheken, waarin aanwezig zijn, genealogische beschrijvingen over de bewoners van het Eichsfeld.

12. Genealogische onderzoekers, tegenwoordig en vroeger, in het Eichsfeld.

- Adressen

- Onderzoeksgebieden

13. Familieverband in het Eichsfeld, zowel vroeger als tegenwoordig.

- Adressen

- Publicaties

14. Genealogische bibliografie van het Eichsfeld. Het benutten van deze Eichsfeld-bibliografie, volgens genealogisch relevante titels.

15. Samenvatting van de hedendaagse genealogische onderzoeksmogelijkheden in het Eichsfeld.

16. Openbaar maken van genealogische bijdragen, uit het Eichsfeld gepubliceerd in diverse vaktijdschriften.

17. Zoeken naar nieuwe leden voor het AMF in het Eichsfeld.

18. Voorstellen van de AMF in regionale couranten, tijdschriften, enzovoorts.

19. Het in kaart brengen van de Eichsfelder kerkarchieven.